Deall pwysigrwydd y diwylliant a'r iaith Gymraeg fel cenedl ddwyieithog

Enghreifftiau o weithgareddau

 • Defnyddio rhyngwyneb llwyfan, trawsgrifio, capsiynu caeëdig a theclynnau cyfieithu
 • Defnyddio llwyfannau dysgu iaith ar-lein fel SSiW neu Duolingo
 • Defnyddio teclynnau digidol a ddarperir yn genedlaethol i gynorthwyo ymarfer e.e. Hwb, Professional Learning Passport.
 • Ymgorffori agweddau o hunaniaeth Gymreig a iaith Gymraeg i broffiliau ar-lein a chyfryngau cymdeithasol
 • Bod yn ymwybodol o a chodi ymwybyddiaeth o ddatblygiadau adnoddau dwyieithog o fewn eich pwnc
 • Defnyddio llwyfan Professional Learning Passport a lle’n berthnasol eich proffil cyfryngau cymdeithasol i adlewyrchu Datblygu Gyrfa Broffesiynol/sgiliau parhaus

3.1 Dysgu iaith gan ddefnyddio teclynnau a llwyfannau ar-lein

down arrowDangos mwy

Archwilio

 • Dw i’n gweithio i wella fy sgiliau yn yr iaith Gymraeg trwy ddefnyddio adnoddau dysgu ac apiau.

Sefydlu

 • Dw i’n gwella fy nefnydd o’r iaith Gymraeg trwy gydweithredu ar-lein

Trawsnewid

 • Dw i’n datblygu fy nheclynnau digidol fy hun neu fannau ar-lein i gynorthwyo fy hun ac eraill i ddysgu a defnyddio Cymraeg

3.2 Integreiddio’r iaith Gymraeg i amgylcheddau dysgu

down arrowDangos mwy

Archwilio

 • Dw i’n defnyddio ac yn addasu adnoddau dysgu digidol dwyieithog i gynorthwyo fy nefnydd o’r iaith Gymraeg

Sefydlu

 • Dw i’n creu deunyddiau dysgu digidol newydd sy’n estyn a datblygu sgiliau a hyder iaith Gymraeg dysgwyr.

Trawsnewid

 • Dw i’n cynorthwyo eraill i estyn a gwella eu defnydd o Gymraeg mewn profiadau dysgu digidol.

3.3 Hyrwyddo diwylliant Cymreig a defnydd o’r iaith Gymraeg mewn cymunedau ar-lein

down arrowDangos mwy

Archwilio

 • Dw i’n hyrwyddo a dathlu Diwylliant a Hunaniaeth Cymreig mewn cymunedau ar-lein gyda fy nysgwyr ac yn fy sefydliad.

Sefydlu

 • Dw i’n hyrwyddo a dathlu Diwylliant a Hunaniaeth Cymreig mewn cymunedau â chanolbwynt rhanbarthol neu genedlaethol.

Trawsnewid

 • Dw i’n hyrwyddo a dathlu Diwylliant a Hunaniaeth Cymreig mewn cymunedau ar-lein gyda chenhedloedd eraill yn y DU ac yn rhyngwladol.

Amcanion cysylltiedig

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Ehangu cyfranogiad a chymorth dysgu

Ymgysylltu â chyflogwyr a chymunedau

Datblygiad staff