Beth yn ein barn ni fydd darpariaeth ddigidol ymhen pum mlynedd?

Philippa Wood (Educ8)

Cyflawni digidol ymhen 5 mlynedd: Dysgu mwy annibynnol ar-lein cyn ac ar ôl gwersi. Bydd dysgu’n canolbwyntio mwy ar anghenion sgiliau’r unigolyn trwy ddefnyddio diagnosteg mewn cynnwys dysgu a ffyrdd o ddysgu.Efallai hefyd y bydd mwy o arbenigwyr yn dysgu o bob cwr o’r byd trwy fideo-gynadledda ac ati.

Rwy’n credu y bydd dysgu plant yn parhau i fod yn seiliedig ar ddysgu drwy brofiad, a bydd plant yn cael problemau a byddant yn defnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau i geisio eu datrys.